Stier i Hyggen

Kart over stier / traktorveier / sykkelstier etc. i Hyggen-området, både merkede og umerkede.

Kartgrunnlag kan velges ved å klikke på det lille stabel-ikonet øverst til høyre.

Hvilke lag som skal vises oppå kartet velges i menyen til høyre. De enkelte lagene kan bli liggende i litt forskjellig rekkefølge, og derved skjule hverandre, men hvis du slår av et lag og deretter slår det på igjen, vil det bli liggende øverst, og derved synlig.

Strava Heatmap er generert ut fra GPS-spor fra brukerne av trenings-appen Strava, og gir et godt bilde av hvor det ferdes mest folk til fots eller på sykkel!

Hyggen Vel Turstier

Lukk

Hyggen Vel Stier i Hyggen Hyggen Vel Turstier Turbeskrivelser